Taulell d'anuncis

Experiències del projecte Art k'suma

El proper dimarts 28 de març a les 18 h, el Centre Cultural el Casino de Manresa acollirà l'acte Gènere i relacions intergeneracionals.

[+] Llegir més

Presentat el Fòrum Jove de Manresa, que desembocarà en el Pla Local de Joventut 2018-2021

14/03/2017

El proper 25 de març se celebrarà el Fòrum, prèvia inscripció, que permetrà fer propostes per elaborar el nou Pla Local de Joventut 2018-2021. La diagnosi feta mostra les necessitats que el jovent demanden en cinc grans blocs: ocupació, formació, associacionisme i espais juvenils.

[+] Llegir més

LA CIUTAT DE MANRESA FORMA PART DE LA PROVA PILOT DE LA METODOLOGIA FEM TEC! QUE HA DESENVOLUPAT L’OFICINA DEL PLA JOVE (DIPUTACIÓ DE BARCELONA)

20/12/2016 

La metodologia fem tec! creada per l’Oficina del Pla Jove (Diputació de Barcelona) té per objectiu principal difondre l’emprenedoria com a actitud vital entre els joves, partint del reconeixement de l’educació no formal com a instrument per a la transmissió de conceptes, valors i capacitació dels i les joves, i es basa en la importància del joc com a element rellevant en la socialització i la inclusió i també promou l’experimentació entorn d’un centre d’interès atractiu per als joves, afavorint el plaer de la descoberta com a motor de l’aprenentatge (capacitats, actituds, valors...). Aquesta metotodologia està desenvolupada en 11 guies constituïdes per 8 tallers cadascuna, en les quals es proposen una sèrie de recursos per als professionals per desenvolupar amb els joves, tant a l’aula com en equipaments juvenils, casals...

[+] Llegir més

Programa intergeneracional VIURE i CONVIURE

 

El PROGRAMA VIURE I CONVIURE està impulsat per l'obra social de Catalunya Caixa i és el pioner en els programes de convivència intergeneracional.

Si ets estudiant i has d'anar a viure fora de casa i no t'interessa llogar pis, pots conviure amb una persona gran i oferir-li companyia a canvi d'allotjament.

Requisits:

1.- Caldrà ser estudiant universitari menor de 30 anys matriculat oficialment en qualsevol dels cursos i estudis que s’imparteixen o si ets estudiant de postgrau, Màster o Doctorat, hi podràs accedir fins els 35 anys.

2.- Tenir ganes de compartir i viure noves experiències a casa d’una persona gran.

3.- Tant els estudiants com les persones acollidores adquireixen un compromís per escrit, on, a més del respecte mutu, s'estableixen els drets i els deures de cadascú.