Aquest web utilitza galetes (cookies) per a oferir una millor experiència de navegació. Si continua navegant pel web, considerem que accepta la seva utilització. [ Acceptar ]

BO LLOGUER JOVE

L'inici de la convocatòria és el 8 de juny i finalitza el 17 de juny

INFORMACIONS IMPORTANTS  BO DE LLOGUER JOVE

- És una ajut convocat en CONCURRÈNCIA NO COMPETITIVA, això vol dir que no tothom que sol·liciti l’ajut i compleixi tots els requisits acabarà, finalment, rebent el Bo Jove.

- Els ajuts s’assignaran per ordre cronològic de recepció de les sol·licituds. Per aquest motiu, és molt important ser àgils en el procés de sol·licitud: Quan abans es faci el tràmit, més probabilitat hi haurà d’obtenir l’ajut.

- La presentació de la sol·licitud es farà de forma electrònica a: https://habitatge.gencat.cat/ca/ambits/convocatories-ajuts-habitatge/ i presenciament demanant cita prèvia a l'Oficina Local d'Habitatge de Manresa  ubicada a FÒRUM S.A 

REQUISITS INDISPENSABLES

- Tenir contracte de lloguer o bé contracte d’habitació vigent en el moment de sol·licitar l’ajut.També ho poden demanar els qui tenen un contracte de cessió sense parentiu

- No tenir deutes amb AEAT (Agència Tributària Espanyola), ATC (Agència Tributària Catalana) ni TSS (Tresoreria de la Seguretat Social)

- Estar empadronat/ada a l’habitatge llogat / on estigui l’habitació

- Tenir entre 18 i 35 anys en el moment de sol·licitar l’ajut (inclòs)

- Posseir la nacionalitat espanyola, o d’algun dels estats membres de la UE o de l’Espai Econòmic Europeu, Suïssa, o el parentesc determinat per la normativa que sigui d’aplicació. En el cas de persones estrangeres no comunitàries, hauran de trobar-se en situació d’estada o residència regular a l’estat espanyol.

- Tenir una font regular d’ingressos

- Estar donat d'alta Alta a la Tresoreria General de la Seguretat Social (vida laboral) 

per extreure vida laboral: https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/Inicio

- Ingressos

S'estableix uns límits màxims de rendes anuals iguals o inferiors a 2,83 vegades l'IRSC, si els ingressos corresponen a l'exercici fiscal de l'any 2020; iguals o inferiros a 2,97 vegades l'IRSC, si els ingressos corresponen a l'exercici fiscal de l'any 2021, i igual o inferiors a 3,5 vegades l'IRSC si els ingressos corresponen a l'exercici de l'any 2022

- En el moment de presentar la sol·licitud s’ha de pagar el lloguer per un dels sistemes següents: transferència bancària, rebut domiciliat, ingrés en compte, rebut administrador i/o bizum. NO S’ACCEPTEN REBUTS A MÀ!

DOCUMENTACIÓ OBLIGATÒRIA

- SOL·LICITUD DE SUBVENCIONS DE BO DE LLOGUER JOVE

Declaració responsable d'ingressos percebuts

- Contracte de lloguer, habitació i/o cessió d’ús

Tots els rebuts de lloguer pagats durant l’exercici 2022

- Full de transferència bancària (model SEPA) o BO LLOGER JOVE LB

- Referència cadastral, consultar a : https://www.sedecatastro.gob.es/

- Declaració renda IRPF Any 2020

- Si el jove ha començat a treballar a l’exercici 2021 certificat d’imputacions

- Si el jove ha començat a treballar a l’exercici 2022 totes les nòmines i/o contracte de treball i/o certificat empresa. Haurà d’acreditar que treballa o treballarà 6 mesos. En tots els casos cal aportar: vida laboral donat d’alta 3 mesos dins dels 6 mesos anterior de presentar la sol·licitud o acreditació que estarà 6 mesos d’alta quan presenta la sol·licitud.

RECOMANACIONS

- Treure’s l’IDCAT Mòbil i anar preparant tota la documentació que caldrà presentar a la sol·licitud (informe de vida laboral, rebuts de pagament del lloguer, renda, etc.). Cal tenir idcat mòbil actiu i tenim un manual MANUAL: ALTA+IDCATMOBIL.pdf

-  L’important és registrar la sol·licitud el més aviat possible, idealment amb tota la documentació. Tot i així, si hi ha algun document pendent d’obtenció, és millor fer la sol·licitud incomplerta, i després es pot acabar d’annexar la documentació restant a la carpeta ciutadana.

- Presentar la sol·licitud tan al “Bo jove” com, posteriorment, als ajuts genèrics pel lloguer.

- Infografia BO de LLOGUER 

  + Informació : FORUM.SA

Espai Jove Joan Amades - Carrer Sant Blai, núm. 14 - 08242 Manresa - +34 93 877 13 60 - manresajove@ajmanresa.cat