Aquest web utilitza galetes (cookies) per a oferir una millor experiència de navegació. Si continua navegant pel web, considerem que accepta la seva utilització. [ Acceptar ]

Consell de Joves

El Consell de Joves de Manresa es defineix com un òrgan de participació de la ciutat, obert a totes les persones joves de Manresa i que compta amb el reconeixement de l’Ajuntament de Manresa.

És un espai de trobada, de diàleg i de consulta obert a tots i totes les joves que tinguin l’interès en la implementació de les polítiques locals de joventut.

No és un espai on debatre les necessitats i problemàtiques concretes de les entitats juvenils sinó un espai per reflexionar i compartir les necessitats de tot el col·lectiu jove de la ciutat.

Quines funcions té?

Fer seguiment del Pla Local de Joventut de Manresa i avaluar-lo un cop l’any. Introduint noves accions o modificant-les. Proposar noves actuacions, canvis, millores, etc. a la regidoria de Joventut.

Esdevenir un punt de trobada de joves de diferents entitats i joves no associats a partir del qual promoure projectes conjunts oberts al conjunt del col·lectiu juvenil. Així com promoure la participació juvenil en esdeveniments de ciutat.

Recollir propostes, suggeriments, iniciatives, etc. dels i les joves de Manresa i ser un òrgan interlocutor amb l’Ajuntament.

Representació del jovent de Manresa en estructures de participació municipal..

Qui hi pot participar?

Persones representants del sector jove de les entitats de Manresa

Persones representants de les entitats juvenils

Persones representants de grups de joves informals

Persones joves a títol individual

Regidor de joventut

Personal tècnic de la regidoria

Puntualment es pot convidar a agents externs i especialitzats per debatre amb els membres del Consell temes d’interès

Com funciona?

El consell es trobarà de manera ordinària un cop l’any mesos com a mínim i en sessió extraordinària quan ho consideri oportú la regidoria de joventut o les persones membres del Consell. Es poden convocar més sessions depenent del volum de feina del Consell.

Les sessions seran convocades amb una antelació mínima d’una setmana. S’enviarà convocatòria individualitzada a cada membre del consell, la qual anirà acompanyada del corresponent ordre del dia. Es podran tractar punts no relacionats amb l’ordre del dia per acord de les persones assistents.

Les decisions es prendran, previ debat, per consens. Només en condicions que la majoria valori com necessàries es plantejarà una votació, si la majoria de les persones assistents a la reunió així ho accepta.

Quan una persona, entitat o grup organitzat deixa d’assistir a tres consells seguits, es considera que aquella ja no està interessada i per tant ja no forma part del Consell de Joves.

El lloc de trobada del Consell és a L’Espai Jove Joan Amades,

Es poden crear comissions o grups de treball per tal de desenvolupar accions puntuals i concretes.

Espai Jove Joan Amades - Carrer Sant Blai, núm. 14 - 08242 Manresa - +34 93 877 13 60 - manresajove@ajmanresa.cat