Aquest web utilitza galetes (cookies) per a oferir una millor experiència de navegació. Si continua navegant pel web, considerem que accepta la seva utilització. [ Acceptar ]

Concurs de cartells Estiu Jove 2024

BASES DEL CONCURS PER A LA SELECCIÓ DE LA IMATGE DEL CARTELL “ESTIU JOVE 2024”

- Poden participar-hi persones que, en el moment d'inici del concurs, tinguin de 14 a 25 anys.

- Els treballs han de ser inèdits i en català. Han de contenir el text: ESTIU JOVE 2024 i han de tenir alguna referència o relació amb la ciutat de Manresa.  No hi poden aparèixer noms registrats.

- S'accepta qualsevol tècnica. No s’acceptaran obres que puguin ofendre o ferir els sentiments o creences de tercers.

- Es valoraran l’originalitat i la creativitat plasmada en la proposta presentada així com la qualitat de la presentació.

- Presentació dels documents: s’haurà d’enviar un sol correu electrònic amb els dos documents següents a l’adreça manresajove@ajmanresa.cat:

DOCUMENT 1 (cartell): el cartell s’haurà de presentar en un arxiu digital de mida A3, a baixa resolució (150 ppp màxim) i en format JPEG on hi haurà de constar un pseudònim, i no ha d'incloure el nom de l'autor/a.

DOCUMENT 2 (pdf): arxiu en pdf on hi haurà de constar: el títol o pseudònim, nom, cognoms, imatge del DNI (o equivalent legal que identifiqui), adreça, telèfon i correu electrònic de contacte de l’autor o autora de l’obra.

       En cas de resultar guanyador o guanyadora, l’autor/a, haurà de proporcionar a l’organització el cartell en format pdf vectorial o amb una resolució mínima de 300 ppp, i les imatges i tipografies que hagi utilitzat, per a la seva posterior reproducció i adaptació als formats necessaris.

- El termini de presentació serà fins al 16 d’abril de 2024 a les 23:59 h.

- Hi haurà un sol premi de 300 € per al cartell guanyador i serà visible a la imatge d’aquesta edició d’ESTIU JOVE 2024.

- El primer filtre de selecció del cartell guanyador serà un jurat configurat per 3 membres: dues persones professionals del món de les arts gràfiques, Isabel Sánchez Pulido -la regidora de Joventut- i una tècnica en funció de secretària. Aquestes rebran els cartells presentats de forma anònima i seleccionaran els 4 cartells que se sotmetran a votació popular via Instagram.

- El dimarts 23 d’abril de 2024 a les 12:00 h, es publicaran les quatre imatges seleccionades pel primer jurat (també amb autoria anònima) a Instagram al perfil @manresajove_oficinajovebages.

- El període de votació serà des del moment de publicació dels cartells i fins al 29 d’abril a les 12:00 h.

- Les votacions seran populars i es realitzaran a través de la xarxa social Instagram, concretament a través del perfil: @manresajove_ojb.

- El 29 d’abril a les 12:00 h es realitzarà una captura de pantalla i es farà el recompte dels “likes” de cada cartell.

- El cartell que obtingui més “likes” serà la imatge guanyadora.

- L’Ajuntament de Manresa a través de  @manresajove_ojb es reserva el dret a evitar que sobre aquest sorteig s’estableixin sistemes d’especulació, negocis o qualsevol altre sistema que pugui suposar una alteració o manipulació de les votacions. Amb aquesta finalitat es podran exercir totes les accions que s’estimin oportunes, inclosa l’exclusió del sorteig de qualsevol dels participants que obri en aquest sentit.

- El veredicte es farà públic a través de la xarxa social Instagram el mateix dia 29 d’abril.

- El veredicte serà inapel·lable.

- La participació en el concurs implica l’acceptació de totes i cada una de les seves bases.

- L’Ajuntament queda facultat per resoldre qualsevol contingència no prevista en aquestes bases.

- La participació en el concurs implica l’acceptació per part dels participants que els cartells passin a disposició de l’Ajuntament de Manresa i que s’incloguin en els seus arxius, podent realitzar aquest les exposicions que consideri oportunes. Alhora, els/les guanyadors/es  cedeixen gratuïtament a l’Ajuntament de Manresa els drets de reproducció, comunicació pública i distribució en qualsevol suport, per si o per tercers, sense limitació de temps ni de lloc, dels cartells que presentin a concurs, esmentant aquest en tot cas l’autor/a dels cartells i sempre que sigui sense finalitat lucrativa.

- Els dissenys i altres continguts del cartell objecte d’aquest concurs han de ser de l’autoria del/de la candidat/a, que no hi pot incorporar elements creats per terceres persones sense obtenir-ne l’autorització prèvia escrita. Alhora, si al cartell s’hi inclouen fotografies en què apareguin persones reconeixibles, els/les concursants hauran de tenir la seva autorització. L’organització es reserva el dret a demanar el document signat per aquestes persones permetent l’ús de la seva imatge.

- No es derivarà cap mena de responsabilitat envers la xarxa social Instagram, la qual només servirà únicament i exclusiva com a mitjà per dur a terme les votacions.

- Presentar-se a aquest concurs suposa l’acceptació estricta d’aquestes Bases. L’Ajuntament de Manresa queda facultat per a resoldre qualsevol casuística que no estigui prevista. Així mateix, l’Ajuntament de Manresa queda eximit de tota responsabilitat enfront de qualsevol reclamació que es pugui presentar pel que fa a la utilització d’imatges de persones, béns, logotips i d’altres tipus a l’obra concursant i deriva aquesta responsabilitat a la persona inscrita com a autor.

Espai Jove Joan Amades - Carrer Sant Blai, núm. 14 - 08242 Manresa - +34 93 877 13 60 - manresajove@ajmanresa.cat